AICSA – Missió, visió i valors

50 anys al teu servei

Desde 1966 treballant per Castellbisbal, garantint la qualitat del cicle de l’aigua per a la teva llar.

Qualitat Certificada

Disposem del certificat de Qualitat ISO9001 i acomplim tota la normativa per a garantir la qualitat de l’aigua

Compromís

Fundada amb la participació dels seus ciutadans, a AICSA mantenim aquest esperit de compromís amb el municipi i el seu entron.

Responsabilitat i sostenibilitat

Actuem segons el nostre codi ètic, promovent un desenovlupament sostenible del nostre entorn social i econòmic tenint cura del medi ambient.

Innovació

Apostant per la innovació i la tecnología aplicada al nostre sector, per a la millora de l’eficàcia i l’eficiència.

Excel·lència

Treballem sota el principi d’excel·lència, aplicant la millora continua en els nostres processos per a una gestió directa i eficient del cicle de l’aigua.

Aigües de Castellbisbal va ser fundada el 1966, com a companyia d’aigües d’abastament al terme municipal de Castellbisbal. En aquells temps, Castellbisbal tenia problemes d’abastament, però no per manca d’aigua, ja que aquí gaudim d’un bon aqüífer que garanteix bona part de les necessitats, sinó per manca d’infraestructures. Es va aconseguir reunir un nombre de persones del poble, per formar la societat i fer avançar el municipi, i així va ser. Avui, la societat compta amb 205 socis.

A Castellbisbal, a diferència d’altres municipis de Catalunya, no tenim excessives desmesures urbanístiques, de manera que tampoc no ens trobem amb problemes significatius a l’hora d’organitzar les polítiques d’abastament. Sí que tenim, però, un factor d’industrialització molt important, i és aquest sector el que s’enduu un 70% del consum total del municipi.

Tenim més de 120 quilòmetres de canonada estesa. L’aigua subministrada per Aigües de Castellbisbal és provinent per una banda d’un conjunt de set pous que recullen aigua de l’aqüífer subterrani situat entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca i entre Martorell i la riera de Rubí. D’altra banda, hi ha l’aigua subministrada per aigües Ter-Llobregat, provinent de la planta potabilitzadora d’Abrera que capta aigua del riu Llobregat.

Organigrama

Política de Qualitat

Certificat de Qualitat ISO 9001:2015