Convocatòria de junta de socis per el dia:

30 de JUNY de 2019
AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal AICSA Aigües de Castellbisbal

La vida de l’aigua

L'aigua dels mars i oceans s'evapora per l’escalfor del sol i puja a l'atmosfera. En contacte amb les bosses d'aire fred, el vapor d'aigua es condensa en gotes minúscules, les quals, impulsades pels vents, s'ajunten i formen els núvols, que acaben vessant el seu contingut sobre la Terra en forma de pluja, neu o calamarsa. La major part de l'aigua cau directament als mars i oceans on el cicle torna a començar, però la resta cau a la superfície de la terra i anirà a parar als rius.

En els rius, una part d’aigua baixarà per la superfície fins a abocar al mar i la resta de l’aigua s’infiltrarà sota terra formant aqüífers subterranis. Aigües de Castellbisbal fa ús d’aquesta aigua superficial i subterrània que, una vegada tractada, us fa arribar a casa vostra.


Empresa amb la certificació ISO 9001-2000