Tarifa social del cànon de l’aigua

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduïr el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Un cop aplicada la tarifa social del cànon de l’aigua, la tarifa del primer tram serà de 0 €/m³ si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua (18 m³ en factures bimensuals o 27 m³ en factures trimestrals) i, s’aplicarà a les factures de l’habitatge on el sol·licitant estigui empadronat i en sigui titular del contracte o la captació.

Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon cànon de l’aigua),  s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del cànon de l’aigua.

Límits de consum per l‘aplicació de 0 €/m³ (primer tram del cànon de l’aigua)
 • Tipus d’abonat
 • Sense ampliació
 • Ampliació a 4 persones
 • Ampliació a 5 persones
 • Ampliació a 6 persones
 • Ampliació a 7 persones
 • Ampliació a n persones
 • Trimestral
 • 27 m³
 • 36 m³
 • 45 m³
 • 54 m³
 • 63 m³
 • 3 (3n)
 • Bimestral
 • 18 m³
 • 24 m³
 • 30 m³
 • 36 m³
 • 42 m³
 • 2 (2n)
 • Mensual
 • 9 m³
 • 12 m³
 • 15 m³
 • 18 m³
 • 21 m³
 • 3n

Serveis Socials evaluarà el vostre cas i us ajudarà en la sol·licitud del Cànon social.