Bonificació per ús de la deixalleria

Qui en pot gaudir?

Tots els titulars dels contractes que utilitzin les deixalleries o punts verds.

Una vegada acabat l’any, s’aprovarà per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona una relació per a l’aplicació de les bonificacions als contribuents en funció de l’ús que hagin fet de les deixalleries, i es procedirà a abonar l’import resultant de la bonificació.

 • Ús deixalleries
 • De 0 a 1 vegada
 • 2 vegades
 • 3 vegades
 • 4 vegades
 • 5 vegades
 • 6 vegades
 • 7 vegades
 • 8 vegades
 • 9 vegades
 • 10 vegades
 • 11 vegades
 • 12 vegades
 • 13 vegades
 • 14 vegades
 • 15 o més
 • Bonificació
 • 0 %
 • 1 %
 • 2 %
 • 3 %
 • 4 %
 • 5 %
 • 6 %
 • 7 %
 • 8 %
 • 9 %
 • 10 %
 • 11 %
 • 12 %
 • 13 %
 • 14 %

Més informació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona