Ampliació de trams del cànon de l’ACA

Ampliació dels trams del cànon de l’aigua per unitats de convivència de 4 o més membres

El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams, depenent del volum d’aigua consumida.

Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m³/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2 m³/persona/mes pel 2n tram i 1 m³/persona/mes pel tercer tram, d’acord amb la següent taula:

 • Persones per habitatge
 • 0-3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • n
 • 1er TRAM
 • Fins a 9 m³
 • Fins a 12 m³
 • Fins a 15 m³
 • Fins a 18 m³
 • Fins a 21 m³
 • Fins a 3n m³
 • 2on TRAM
 • De 10 a 15 m³
 • De 13 a 20 m³
 • De 16 a 25 m³
 • De 19 a 30 m³
 • De 22 a 35 m³
 • De 3n+1 a 5n m³
 • 3er TRAM
 • De 16 a 18 m³
 • De 21 a 24 m³
 • De 26 a 30 m³
 • De 31 a 36 m³
 • De 36 a 42 m³
 • De 5n+1 a 6n m³
 • 4rt TRAM
 • Més de 18 m³
 • Més de 24 m³
 • Més de 30 m³
 • Més de 36 m³
 • Més de 42 m³
 • Més de 6n m³

Ens cal el Certificat de convivència + Formulari sol·licitud complimentat.